http://www.topparoles.fr
http://www.topparoles.fr

Partager:

 

Paroles Tropp' - fermarono i cieli de Enzo Avitabile

Tropp' - fermarono i cieli

Troppe vvote rint'è mmane e ppaure rò rimane ,
troppe film, tropp'i ppalle, tropp'ò stesso, troppe burdelle.
Troppe uoglie e carriola, tropp'i serenghe rint'è mure,
troppe mmamme a prià , troppe scuorze è verità !

Aggiu viste a Maronna re ddose int'à a nu mare è serenghe
Cazette e naylonne, pistole e tubbe è scappamente.
Aggiu visto ò figlio suoje ca murmuliava sott'è riente,
int'à ll'uocchie e chi nun tene niente.

Troppa ggente, tropp'i ccase, tropp'i ccose, troppe !
Troppe poc'arinte, ma però !
- O saccio can un se rice ma però -
Ma però, ò veramente troppo poc'arinte !

E gghià, famme capì, chi nasce prete e chi stella !
Stelle maschio e femminelle
Chi stà 'ncielo e chi stà 'nterra
Si fosse mariuolo m'arrubbasse tutt'è stelle

Ca 'ncianne luvate a rint'ò core !

Troppa ggente, tropp'i ccase, tropp'i ccose, troppe !
Troppe poc'arinte, ma però !
- O saccio can un se rice ma però -
Ma però, ò veramente troppo poc'arinte !

E gghià, famme capì, aggiu viste 'mpont'à luna
Pazzianne rint'ò scuro, tutt'è suonne a uno a uno
E si fosse nu fetente mo tenesse p èmme
E à vuje nun ve ricesse niente !

Troppa ggente, tropp'i ccase, tropp'i ccose, troppe !
Troppe poc'arinte, ma però !
- O saccio can un se rice ma però -
Ma però, ò veramente troppo poc'arinte !

Troppe poc'arinte (due volte)

 
 

Traduire cette paroles:

  • it
  • en
  • es
  • fr
  • de

Suivre Enzo Avitabile